Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fjällbjörkens frösättning

Insekt-LUVRE

Från 1979 har insekt-LUVRE utökat sin verksamhet till att även omfatta fjällbjörkarnas sexuella aktiviteter. Målet är att få ett relativt mått på trädens frösättning genom att bedöma blomningens intensitet. Antalet honblommor kan tänkas utgöra ett gott mått på hur mycket frön som blir tillgängligt till hösten och nästa vår.

En gles fjällbjörkskog med en liggande trädstam i förgrunden. Foto.

Resultat

Graf över björkblomning i Ammarnäs.

Resultaten från åren före 1988 går inte att jämföra direkt med de från 1988 och framåt, men ger ändå en indikation på blomtillgången. Under de 30 åren har det bara varit ordentlig blomning vid två tillfällen: 1989 och 1998. Bottenår nästan helt utan blommor har varit 1988, 2005 och 2007. Räkningarna fortsätter.

Metodik använd 1979 till 1987

På 60 utvalda björkar, fördelade på tre serier (A, B och C) om vardera 20 björkar, räknades alla blommor på ett markerat ställe. Björkarna märktes med två snitslar på stammen och på alla grenar som utgick från stammen mellan snitslarna räknades antalet han- och honblommor. Serie A fanns vid stigen längs Tjulträsk mot Rödingbäck, från insektsyta E2 och västerut. Serie B fanns vid stigen till Marsivagge, från bäckövergången och uppför Valles sluttning. Serie C började vid grustaget och gick upp mot Valle.

Efter några år fann vi att denna metod inte var lämplig för långtidsinventeringar. Grenar och i några fall hela björkar i våra serier dog. Snitslar försvann och björkarna kunde inte identifieras. Efter 9 år var följande andel av de utvalda grenarna döda eller försvunna: Serie A: 33%, Serie B: 44% och Serie C: 75%.

Ny metodik använd från 1988

Under en säsong räknas han- och honblommor på 200 björkar. Varje björk väljs godtyckligt på ett så långt avstånd att förekomst av björkblom inte kan avgöras. På den utvalda björken väljs, likaledes på håll, en gren att börja räkna på. Blomförekomst räknas på 20 kvistar (30-50 cm), först på den utvalda grenen och därefter, om inte första grenen räcker, medsols runt björken. Björkarna väljs i åtta olika områden (25 björkar i varje), som man går igenom en gång per säsong.

Områdena är följande:

  • A: På Kaissats S-sluttning mellan Kaissatsleden och Vallestigen som går från grustaget.
  • B: Västerut på Valles S-sluttning med start från insekt-yta E1.
  • C: Mellan insektyta E1 och Karsbäcken.
  • D: Mellan insektyta E3 och Kaissatsleden.
  • E: Västerut på Kaissats S-sluttning med start från insektyta E3.
  • F: Västerut längs stigen vid Tjulträsk med start från insektyta E2.
  • G: Österut på Valles S-sluttning från Vallestigen som går från grustaget.
  • H: Längs Tjulträsk öster om parkeringen.