Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fjällbjörkskogen

Fjällbjörkskogen är en vegetationszon som särskilt präglar de norra fjälltrakterna. I många andra bergskedjor är det barrskog som går högst upp. Så är det även i delar av södra fjällkedjan.

Vy över fjäll, fjällbjörkskog och sjö. Foto.
Fjällbjörkskogen är jämte fjällheden den vegetationstyp som mest präglar fjällvärlden.

I Ammarnästrakten är björkzonen synnerligen välutvecklad med både högvuxen och frodig ängsskog och mera lågvuxen och magrare hedskog. Liksom fjällheden är fjällbjörkskogen förhållandevis orörd av mänskliga aktiviteter. Begränsad uttag av ved för hushållsbruk har förekommit och renarna betar i skogen. Fram till 1960-talet förekom betesdrift av tamdjur runt Ammarnäs, något som dock i bara begränsad omfattning berörde vårt undersökningsområde. Spåren av detta, liksom av smärre veduttag, håller på att försvinna helt.