Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fladdermöss

I Ammarnäs finns en av världens nordligaste fladdermusbestånd, en liten koloni av nordfladdermus Eptesicus nilssonii. De bor någonstans i byn, antagligen i ett hus. Under sommaren 2016 startade vi en liten undersökning med den övergripande frågeställningen vad det egentligen är som begränsar de insektsätande fladdermössens utbredning mot norr.

Till skillnad mot de insektsätande fåglarna förekommer ju fladdermöss i princip inte i Arktis eller ens särskilt långt mot norr. Varför finns en så markant skillnad mellan utbredningen av fåglar och fladdermöss? De äter ju samma sak.

  1. Är sommaren i norr för kort för att fladdermöss skall hinna reproducera sig?
  2. Är vintern för lång? Räcker fettreserverna inte för nio månader i dvala eller är de nordliga populationerna flyttande? Ingen vet.
  3. Är sommarnätterna för kalla för ofta, så att det inte finns tillräckligt många nätter då insekter flyger? Nordfladdermusen jagar bara flygande insekter och inte, likt fåglar, insekter som sitter i vegetationen. Insekter flyger ju som bekant inte när nätterna blir kyliga.
  4. Är sommarnätterna för korta eller för ljusa så att det inte finns tillräckligt med tid att äta i skydd av mörker eller åtminstone skugga? I så fall, vad är det som hindrar dem att förlänga eller flytta jaktpassen och jaga i dagsljus (solsken)?

Det är den sista hypotesen som har bäst stöd. Det finns massor av observationer av rovfågelpredation på fladdermöss i dagsljus eller skymning (Mikula et al. 2016). Det är utan tvekan de små rovfåglarna, hökar och falkar, som avgör varför så gott som alla fladdermöss i hela världen är nattaktiva (Rydell & Speakman 1991). Men hur förhåller sig fladdermössen i Ammarnäs till de rovfåglar som finns där, främst stenfalken Falco columbarius? Stenfalken är en känd fladdermuspredator.

Vi observerade att i klart väder jagade fladdermössen från ungefär en timme före midnatt till en timme efter, det vill säga under en kort tid vid mörkaste tiden på dygnet. Under mulna nätter förlängdes jaktpassen betydligt. Detta antyder att jaktpassens längd avgörs av ljuset, inte av födotillgången, och därmed är antagligen predationsrisken den direkt avgörande faktorn.

Graf över hur många insekter en jagande fladdermus fångar.

Nästa sommar vill vi undersöka vad stenfalkarna sysslar med under natten. Vi tänker också mäta ljuset ordentligt, så att vi kan bedöma hur fladdermössens och falkarnas beteende beror av ljusförhållandena i lite mer detalj.

Jens Rydell, Sonia Sanchez, Kristine Lund Björnås

Mer om fladdermöss:

Mikula, P., Morelli, F., Lucan, R.K., Jones, D.N. & Tryjanowski, P. 2016. Bats as prey of diurnal birds: a global perspective. Mammal Review, doi:10.1111/mam.12060.

Rydell, J. & Speakman, J.R. 1995. Rydell J, Speakman J.R. 1995. Evolution of nocturnality in bats: potential competitors and predators during their early history. Biological Journal of the Linnean Society 54: 183–191.

 

Sidansvarig:

Nordfladdermus

En fladdermus flyger högt över några hus vid en sjö med ett fjäll i bakgrunden.
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii jagar över den lilla sjön vid forskningsstationen.

BESÖKSADRESS

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Om webbplatsen

LEVERANSADRESS

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund